Miljö & kvalitet

Vi vet att vi kan göra skillnad steg för steg såväl med vårt kvalitetsarbete som med hållbarhetsfrågor. Från effektivare transporter till miljösmarta materialval, vi på BL-Interiör tar miljöfrågor på allvar.

Miljö

Vi på BL-Interiör vill vara vägvisare i branschen genom vårt aktiva och långsiktiga miljöarbete. Från effektivare transporter till miljösmarta materialval, vi tar miljöfrågor på allvar. Vi följer lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet, samverkar med våra leverantörer för mer miljöanpassade produkter och utbildar vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap.

Vår största potential för förbättringar är inom transporterna som står för circa 70% av vår klimatpåverkan. Därför uppgraderar vi kontinuerligt våra fordon till miljövänligare modeller och planerar arbeten och uppdrag med fokus på effektiva transporter.

En annan stor påverkan är golvmaterialet: det rör sig framför allt om olika typer av golv och underlagsmaterial som vi jobbar med dagligen. Vi strävar efter att tillsammans med våra kunder och leverantörer göra hållbara materialval samtidigt som vi föredrar produkter som fyller kraven i olika miljöbedömningssystem. Vi erbjuder även klimatkalkyler på vissa produkter.

Avfall som uppkommer i vår verksamhet eller hos våra kunder tar vi hand om samt sorterar. Här skiljer vi givetvis först ut material som kan gå till återanvändning. År 2017 samlade vi in 19 ton installationsspill och blev utsedda till Årets återvinnare i Golvbranschen.

Vi mäter och analyserar även vår verksamhets utsläpp med målet att ständigt minska vårt klimatavtryck. De utsläpp som vi ännu inte kan komma åt har vi valt att klimatkompensera i ett Plan Vivo-certifierat trädplanteringsprojekt i Bolivia som främjar återbeskogning och biologisk mångfald i anslutning till Amazonas. För dig som kund innebär det exempelvis att vi tar direkt klimatansvar för alla transporter som sker i våra uppdrag. Läs mer om projektet här.

Vi jobbar aktivt med målet att minska miljöbelastningen och att alltid ligga i framkant.
Kontakta oss för kvalitetssäkrade och miljömedvetna golvarbeten.

Intresserad av av veta mer kring vår kvalitetspolicy och våra mål?
Klicka på knappen nedan!
 

Kvalitet

Kundernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för vårt kvalitetsarbete. Det är av yttersta vikt för oss att följa upp synpunkter från våra kunder och använda det för utveckling av vår service.

Grunden för vår verksamhet är att bygga långsiktiga och varaktiga relationer med våra kunder genom att uppträda affärsmässigt med god etik. Vi utför våra uppdrag i rätt tid, till rätt pris och till kundens fulla belåtenhet. Hos oss har varje medarbetare rätt kompetens och tar ansvar för sina uppgifter. Vi utvärderar konstant effektiviteten i våra arbetsprocesser och jobbar mot ständiga förbättringar.

Våra auktorisationer och certifieringar

BL-Interiörs team utför kvalitetssäkrade golvarbeten. Våra auktorisationer och certifieringar garanterar att du som kund får en kompetent och trygg leverans.

Det gemensamma målet för medlemsföretag i GVK är att minska vattenskadorna i våra våtutrymmen. De återkommande kontrollerna bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet i utförandet.

Miljöcertifieringen visar att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav samt verkar för ständiga förbättringar. Alla medlemsföretag i Golvkedjan är miljöcertifierade vilket betyder att vi tar ansvar för vår miljöpåverkan.

Att anlita ett auktoriserat golvföretag betyder att servicen utförs av personal med dokumenterad kompetens. Dessutom arbetar vi medlemsföretag aktivt med kvalitet och miljö och granskas regelbundet av en oberoende revisor.

Offertförfrågan